Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín uzavrel všetky štyri výzvy, do ktorých sa spolu prihlásilo vyše 2000 projektov.  V súčasnosti k ich hodnoteniu postupne zasadajú odborné rady, pričom vyhodnotenie výzvy č. 1/2018 je už zverejnené. Výsledky nájdete v sekcii prijímateľ/Rozhodnutia riaditeľa.

 

Štatistika k výzve č. 1/2018

Štrnásť odborných rád, ktoré zasadali k prvej výzve, odporučilo riaditeľovi Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 570 žiadostí na podporu.
Ich rozpočty predstavovali spolu sumu 2 426 552 €. Podrobnejšie údaje k jednotlivým národnostným menšinám uvádzame v tabuľke:

 

Odborná rada Posúdené žiadosti Odporučené žiadosti Suma v €
Chorvátska národnostná menšina 12 11 76 800
Srbská národnostná menšina 5 3 14 500
Nemecká národnostná menšina 15 14 138 240
Moravská národnostná menšina 13 11 107 520
Poľská národnostná menšina 17 17 83 897
Bulharská národnostná menšina 19 12 60 422
Ruskej národnostná menšina 24 21 74 480
Maďarská národnostná menšina
prioritná oblasť A
podprogram 1.6 a 1.7
46 33 145 462
Česká národnostná menšina 56 45 226 487
Ukrajinská národnostná menšina 33 30 153 600
Maďarská národnostná menšina
prioritná oblasť C 
150 109 1 132 701
Rómska národnostná menšina
prioritná oblasť A
245 112 774 144
Rusínska národnostná menšina 156 134 491 520
Židovská národnostná menšina 30 18 79 480
Spolu 821 570 2 426 552

 

Štatistika k výzve č. 2/2018 

V rámci 2. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín posudzovali žiadosti štyri odborné rady. Riaditeľovi odporučili na podporu 201 žiadostí v celkovej výške 1 595 792 €.

Podrobnejšie údaje týkajúce sa 2. výzvy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín uvádzame v tabuľke:

 

Odborná rada Posúdené žiadosti Odporučené žiadosti Suma v €
maďarskej národnostnej menšiny – prioritná oblasť C  5 4 19 854
židovskej národnostnej menšiny 1 1 5 000
rómskej národnostnej menšiny – prioritná oblasť B 29 20 383 470
maďarskej národnostnej menšiny – prioritná oblasť B 231 176 1 187 468
Spolu 266 201 1 595 792

 

Už teraz je zrejmé, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín otvorí v roku 2018 opäť nové výzvy, a to pre národnostné menšiny, ktorým zatiaľ neboli prerozdelené všetky alokované finančné prostriedky. Konkrétne sa jedná o srbskú, poľskú, bulharskú, ruskú a českú národnostnú menšinu, ako aj o maďarskú národnostnú menšinu (prioritná oblasť C, B) a rómsku národnostnú menšinu (prioritná oblasť B). Vyhlásenie doplňujúcich výziev je plánované na druhú polovicu roka 2018 a ich bližšia špecifikácia bude zrejmá koncom mája 2018.

 

 

Archív noviniek