Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín uzavrel od konca júla ku 14. septembru 2018 presne 552 zmlúv s uchádzačmi a na projekty vyplatil 3 413 200 eur.

 

Odborné rady všetkých národnostných menšín v roku 2018 ukončili rozhodovací proces a navrhli podporiť 1447 projektov v celkovej sume 7 388 624 Eur. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 291 376 Eur sa stanú súčasťou dotačného balíka v roku 2019.

Prijímatelia, ktorí majú pripísanú dotáciu na účet po 1. auguste, sú povinní použiť dotáciu najneskôr do 31. marca 2019 a vyúčtovať ju do 15. apríla 2019. Tých úspešných uchádzačov, ktorí ešte neboli vyzvaní na zmenu rozpočtu alebo na podpis zmluvy, Fond bude kontaktovať v najbližších dňoch.
Našim cieľom je, aby sme do konca septembra vyplatili podstatnú časť dotácií, a október využili už na zverejňovanie výziev na rok 2019.

 

Neprerozdelené finančné prostriedky národnostných menšín:
 

1.      Bulharská             7 230,- Eur

2.      Česká                  11 691,- Eur

3.      Poľská                  2 963,- Eur

4.      Srbská                  2 316,- Eur

5.      Rómska            195 742,- Eur (A)

6.      Maďarská           71 434,- Eur (B: 55 108,-, C: 16 326,-)

         SPOLU:             291 376,- Eur

Archív noviniek