Úvod

Fond na podporu kultúry národnostných menšín - logo

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Minority Culture Fund

Kisebbségi Kulturális Alap

Fondos prekal nacijakere cikňibena

Фонд на пiдпору културы народностных меншын

Fond na podporu kultury národnostních menšin

Фонд підтримки культури національних меншин

Fonds für die Förderung der Kultur nationaler Minderheiten

Fond na podporu kultury národnostnich menšin

Fundusz ds Wspierania Działalności Kulturalnej Mniejszości Narodowych

Фонд поддержки культуры национальных меньшинств

Keren le-tarbut miutim leumi’im

Фонд за подпомагане на културното развитие на националните малцинства

Fond za potporu kulture nacionalnih manjina

Фонд за подршку култура националних мањина

kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum

kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum
 

program 1 a jeho podprogramy

literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť

literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť
 

program 2 a jeho podprogramy

divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie

divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie
 

program 3 a jeho podprogramy

interkultúrny dialóg a porozumenie

interkultúrny dialóg a porozumenie
 

program 4 a jeho podprogramy

národnostné menšiny

národnostné menšiny
 

národnostné menšiny

Fond zverejnil štvrtú výzvu na rok 2023

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil Výzvu č. 4/2023 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre bulharskú, srbskú a rómsku národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a...
Čítať ďalej

UPOZORNENIE PRE PODPORENÝCH ŽIADATEĽOV

Fond na podporu kultúry národnostných menšín upozorňuje, že aktuálne intenzívne rieši situáciu, ktorá vznikla v dôsledku novely zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o...
Čítať ďalej

VOĽBY DO NR SR 2023 - UPOZORNENIE PRE PODPORENÝCH ŽIADATEĽOV

Fond na podporu kultúry národnostných menšín upozorňuje, že v súlade so zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, finančné prostriedky fondu sa nesmú použiť v prospech politickej strany alebo politického hnutia ani v...
Čítať ďalej

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31