Archív noviniek

Správna rada FPKNM schválila dva pozmeňovacie návrhy k textu Štruktúry podpornej činnosti FPKNM na

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil druhú výzvu na predkladanie

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil harmonogram výziev na rok 2022.

...

V zmysle zákona č. 138/2017 o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín  vydala riaditeľka fondu

...