Archív noviniek

Odborná rada kultúry pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť C) divadelné, hudobné,

...

Odborná rada kultúry pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť C) divadelné, hudobné,

...

Odborná rada kultúry pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť A) kultúrno-osvetová

...

Odborná rada kultúry pre interkultúrny dialóg a porozumenie.

V zmysle čl. 5 bodu 5.19 Štatútu Fondu

...

Odborná rada kultúry pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť A) kultúrno-osvetová

...