Archív noviniek

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil Výzvu č. 5/2021 na predkladanie žiadostí o

...

Odborná rada kultúry pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť C) divadelné, hudobné,

...

Odborná rada kultúry pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť C) divadelné, hudobné,

...

Odborná rada kultúry pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť A) kultúrno-osvetová

...

Odborná rada kultúry pre interkultúrny dialóg a porozumenie.

V zmysle čl. 5 bodu 5.19 Štatútu Fondu

...