Archív noviniek

Odborná rada kultúry pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť A) kultúrno-osvetová

...

Odborná rada kultúry pre rusínsku národnostnú menšinu.

V zmysle Čl. 5 bodu 5.19 Štatútu Fondu na podporu

...
Odborná rada kultúry pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť B) literárna,
...

Odborná rada kultúry pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť B) literárna,

...

Vážení prijímatelia,

oznamujeme Vám, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín sa bude

...