Archív noviniek

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa

...

Fond zverejnil šiestu výzvu na rok 2020

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM)

...

Usmernenia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súvislosti
s ochorením COVID-19

zo dňa

...

Prijímatelia sú povinní vypracovať a predložiť Fondu finančné vyúčtovanie dotácie a vecné

...