Archív noviniek

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) berie na vedomie správu z poslaneckého

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o

...

Rekonštruované odborné rady nanovo posúdili všetky žiadosti na podporu kultúry rómskej

...

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) 4. mája 2018 prerokovala

...

8. mája 2018, zasadala v Bratislave mimoriadna koordinačná rada rómskej národnostnej menšiny Fondu

...