Kalendár

IN SITU / VÝTVARNÝ WORKSHOP / MŰVÉSZTELEP / ART CAMP

Kategória:
maďarská národnostná menšina
Dátum:
16. august 2019 19:00
Miesto konania:
Vojka nad Dunajom
Organizátor:
Občianske združenie MASZLO Polgári Társulás

 
 

Všetky termíny:

  • 16. august 2019 19:00
  • 14. august 2019 20:00