Kalendár

Pozývame do knižnice II - predstavenie Divadla Csavar

Kategória:
maďarská národnostná menšina
Dátum:
1. október 2019 10:00
Miesto konania:
Komárno
Organizátor:
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom

 
 

Všetky termíny:

  • 1. október 2019 10:00