Kalendár

Pozývame do knižnice II

Kategória:
maďarská národnostná menšina
Dátum:
11. október 2019 14:00
Miesto konania:
Komárno
Organizátor:
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom

 
 

Všetky termíny:

  • 11. október 2019 14:00