Kalendár

Dvojjazyčnosť Komárna v zrkadle propriálneho obrazu (jazykovej krajiny) mesta

Kategória:
maďarská národnostná menšina
Dátum:
6. november 2019 09:00
Miesto konania:
Komárno, PF UJS
Organizátor:
Univerzita J. Selyeho

 
 

Všetky termíny:

  • 6. november 2019 09:00