Kalendár

Sympózium o propagovaní vedy - kritického myslenia

Kategória:
maďarská národnostná menšina
Dátum:
13. november 2019 14:00
Miesto konania:
Univerzita J. Selyeho, Komárno
Organizátor:
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku
 
 

Všetky termíny:

  • 13. november 2019 14:00