Kalendár

A tündér - divadelné predstavenie

Kategória:
maďarská národnostná menšina
Dátum:
8. november 2019 09:50
Miesto konania:
Knižnica Józsefa Szinnyeiho, Komárno
Organizátor:
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom

 
 

Všetky termíny:

  • 8. november 2019 09:50