Kalendár

Literárne semináre 2019. Pesonalizmus a intersubjektivita – sympozium o poézii Zoltána Hizsnyaiho.

Kategória:
maďarská národnostná menšina
Dátum:
11. december 2019 16:00
Miesto konania:
Dunajská Streda, Nevada Pub, Gaštanový rad 11.
Organizátor:
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku
Prednášatelia: János Géczi, Gergely Vida, László Barak, Katalin Juhász, Péter H. Nagy.
 
 

Všetky termíny:

  • 11. december 2019 16:00

Registrácia na verejné vypočutie žiadateľov o poskytnutie dotácie

24
jan
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
-
Bratislava
V zmysle uznesenia č. 16 z 29.októbra 2018 zo 7. zasadnutia Správnej rady FPKNM v