Novinky

Novým predsedom správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa stal Ján Lipinský, ktorý zastupuje rusínsku národnostnú menšinu. Jána Lipinského zvolila správna rada FPKNM 22. marca 2019.

Doterajší predseda Attila Lovász odstúpil z funkcie predsedu správnej rady FPKNM a taktiež z funkcie člena odbornej rady pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť B z osobných dôvodov. Maďarskú národnostnú menšinu bude v správnej rade po rozhodnutí koordinačnej rady zastupovať Dušan Hégli. Bulharská národnostná menšina tiež volila novú členku správnej rady. Namiesto Christinky Tabakovej sa stala členkou správnej rady Radostina Doganova.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín pripravuje v prvom polroku 2019 nové voľby na členov odborných rád pre 11 národnostných menšín, keďže pre zvolených členov odborných rád uplynie tento rok dvojročné funkčné obdobie. Srbská a bulharská národnostná menšina už tieto voľby absolvovala.

Archív noviniek