Novinky

V roku 2019 sa uskutočnili voľby členov odborných rád FPKNM pre 12 národnostných menšín. Okrem novozvolených členov boli viacerí členovia opätovne zvolení a budú pokračovať vo svojej funkcii. Funkčné obdobie člena odbornej rady je dva roky. Zoznam členov odborných rád: hflwhflshglshgldghlskghslkghsilehgtorieghlkeshgslhglshgslghsl

 

 Bulharská národnostná menšina:

 1. Radostina Doganova
 2. Ľudovít Halmo
 3. Elenka Arnaoudova
 4. Otília Leskovská
 5. Angel Pavlov

Česká národnostná menšina:

 1. Hana Husenicová
 2. Jiří Zaťovič
 3. Hana Zelinová
 4. Dagmar Čerťanská
 5. Zuzana Lisoneková

Chorvátska národnostná menšina:

 1.  Jozef Klačka
 2. Mária Dobríková
 3. Anna Medveďová
 4. Hilda Mitterpachová
 5. Lýdia Šrámková

Maďarská národnostná menšina:

kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum

 1. Andrea Demecs
 2. Csilla Szabó
 3. Zsófia Varsányi
 4. Štefan Horňák
 5. Szilárd Sánta

literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť

 1. Ágota Antal
 2. Bálint Barak
 3. Gabriel Gábor Csanda
 4. Zsolt Beke
 5. László Juhász

divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie

 1. Géza Hizsnyan
 2. Róbert Lakatos
 3. Mátyás Prikler
 4. András Cséfalvay
 5. Dusan Hégli

Moravská národnostná menšina:

 1. Alojz Kaššák
 2. Juraj Adamec
 3. Anton Buday
 4. Zuzana Lisoneková
 5. Lýdia Šrámková

Nemecká národnostná menšina:

 1. Rastislav Fiľo
 2. Heidi Schürgerová
 3. Jana Vargová
 4. Dagmar Čerťanská
 5. Lýdia Šrámková

Poľská národnostná menšina:

 1. Katarzyna Iwona Bielyk
 2. Elena Glebová
 3. Iveta Matejková
 4. Jarmila Zaťková
 5. Miriam Zsilleová

Rómska národnostná menšina:

kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum

 1. Miroslava Chromá
 2. Július Grulyo
 3. Dušan Váradi
 4. Dominika Badžová
 5. Vladimír Horváth

literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť

 1. Janette Motlová
 2. Kristína Mojžišová
 3. Petra Nagyová
 4. Milan Berko
 5. Ján Čonka

divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie

 1. Erika Godlová
 2. Magda Kmeťková
 3. Viera Lacková
 4. Marek Šulík
 5. Radko Tokár

Rusínska národnostná menšina:

 1. Mária Pajzinková
 2. Peter Medviď
 3. Marián Marko
 4. Anna Plišková
 5. Ján Lipinský

Ruská národnostná menšina:

 1. Natália Balanová
 2. Igor Kovasev
 3. Oľga Dašková
 4. Miroslava Pastorková Kiseľová
 5. Szilvia Szabó

 Ukrajinská národnostná menšina:

 1. Helena Dohovičová
 2. Ján Tilňák
 3. Viktor Bandurčin
 4. Marta Kákoni
 5. Ivana Šostaková

 Židovská národnostná menšina:

 1. Jaroslav Franek
 2. Martin Korčok
 3. Tomáš Lang
 4. Peter Salner
 5. Tomáš Teššer

 Odborná rada pre interkultúrny dialóg a porozumenie:

 1. Lucia Molnár Satinská
 2. Ilona Németh
 3. Marek Leščák
 4. Laco Oravec
 5. Andrej Werner

Archív noviniek