Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín v súvislosti so zverejnením výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2020 realizuje informačné semináre, ktorých cieľom je informovať potenciálnych žiadateľov o podmienkach výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2020 a o zmenách oproti minulému roku.

Informačné semináre sa uskutočnia:

13. novembra 2019 o 9:00 hod. v Bratislave - Cukrová 14, 811 08 Bratislava (zasadacia miestnosť na prízemí)

14. novembra 2019 o 10:00 hod. v Dunajskej Strede - Obchodno-informačné centrum (Alžbetínske námestie 1203)

14. novembra 2019 o 15:00 hod. v Komárne - RÉV, Dom maďarskej kultúry (Pevnostný Rad 142/3)

18. novembra 2019 o 13:30 hod. v Rimavskej Sobote - Konferenčné a školiace stredisko Csillagház (Daxnerova 489/36)

19. novembra 2019 o 9:00 hod. v Prešove - Divadlo Alexandra Duchnoviča (Jarková 77)

19. novembra 2019 o 13:30 hod. v Košiciach - Divadlo Thália (Mojmírova 1)

Na jednotlivé informačné semináre je potrebné sa registrovať prostredníctvom webového sídla fondu.

Archív noviniek