Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín v súvislosti so zverejnením výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2020 realizoval v Bratislave, Dunajskej Strede, Komárne, Rimavskej Sobote, Prešove a Košiciach informačné semináre, ktorých cieľom bolo informovať potenciálnych žiadateľov o podmienkach výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2020 a o zmenách oproti minulému roku. Prezentáciu z informačných seminárov nájdete na našom webovom sídle v časti Pomocník žiadateľa.

Archív noviniek