Novinky

Výsledky volieb do odborných rád kultúr národnostných menšín 2021:

 Zoznam zvolených kandidátov a kandidátok za členov a členky 

návrh na menovanie kandidátov a kandidátok do odborných rád kultúr národnostných menšín 

 

 • Odborná rada kultúry českej národnostnej menšiny
Prioritná oblasť A: kultúrno-osvetová činnosť, veda a výskum
Meno, priezvisko, titul:
 1. Jiří Zaťovič
Prioritná oblasť B: literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť
Meno, priezvisko, titul:
 1. Hana Zelinová

 

 • Odborná rada kultúry chorvátskej národnostnej menšiny
Prioritná oblasť A: kultúrno-osvetová činnosť, veda a výskum
Meno, priezvisko, titul:
 1. Jozef Klačka, PhDr.

 

 • Odborné rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny
Prioritná oblasť A: kultúrno-osvetová činnosť, veda a výskum
Meno, priezvisko, titul:
 1. Horňák Štefan
 2. Demecs Andrea
 3. Szabó Csilla
 
 
Prioritná oblasť B: literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť
Meno, priezvisko, titul:
 1. Csanda Gabriel Gábor
 2. Antal Ágota
 3. Bödők Károly
 
 

 

Prioritná oblasť C: divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie
Meno, priezvisko, titul:
 1. Lakatos Róbert
 2. Kerekes Péter
 3. Hizsnyan Géza
 
 
 • Odborná rada kultúry moravskej národnostnej menšiny
Prioritná oblasť A: kultúrno-osvetová činnosť, veda a výskum
Meno, priezvisko, titul:
 1. Alojz Kaššák, Ing.
 • Odborná rada kultúry nemeckej národnostnej menšiny
Prioritná oblasť A: kultúrno-osvetová činnosť, veda a výskum
Meno, priezvisko, titul:
 1. Rastislav Fiľo, Mgr.
 • Odborná rada kultúry poľskej národnostnej menšiny
Prioritná oblasť A: kultúrno-osvetová činnosť, veda a výskum
Meno, priezvisko, titul:
 1. Alena Benešová
Prioritná oblasť B: literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť
Meno, priezvisko, titul:
 1. Miriam Zsilleová, Mgr.
 • Odborné rady kultúry rómskej národnostnej menšiny
Prioritná oblasť A: kultúrno-osvetová činnosť, veda a výskum
Meno, priezvisko, titul:
 1. Vojtech Szajkó, Mgr.
 2. Ladislav Richter
 
 1. Július Grulyo, Ing.
Prioritná oblasť C: divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie
Meno, priezvisko, titul:
 1. Jozef Pišta
 2. Ľudovít Beňák, Dis. Art
 3. Magdaléna Kmeťková, Mgr. Art
 
 
 • Odborná rada kultúry rusínskej národnostnej menšiny
Prioritná oblasť A: kultúrno-osvetová činnosť, veda a výskum
Meno, priezvisko, titul:
 1. Protivňák Vladimír
Prioritná oblasť B: literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť
Meno, priezvisko, titul:
 1. Medviď Peter

 

Prioritná oblasť C: divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie
Meno, priezvisko, titul:
 1. Marko Marian
 • Odborná rada kultúry ruskej národnostnej menšiny
Prioritná oblasť A: kultúrno-osvetová činnosť, veda a výskum
Meno, priezvisko, titul:
 1. Balanová Natália
Prioritná oblasť B: literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť
Meno, priezvisko, titul:
 1. Valerij Hoč

 

Prioritná oblasť C: divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie
Meno, priezvisko, titul:
 1. Yadryshnikova Natália
 • Odborná rada kultúry ukrajinskej národnostnej menšiny
Prioritná oblasť A: kultúrno-osvetová činnosť, veda a výskum
Meno, priezvisko, titul:
 1. Marta Kákoni
Prioritná oblasť B: literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť
Meno, priezvisko, titul:
 1. Viktor Bandurčin

 

Prioritná oblasť C: divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie
Meno, priezvisko, titul:
 1. Ján Jackanin
 • Odborná rada kultúry židovskej národnostnej menšiny
Prioritná oblasť A: kultúrno-osvetová činnosť, veda a výskum
Meno, priezvisko, titul:
 1. Peter Salner
Prioritná oblasť B: literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť
Meno, priezvisko, titul:
 1. Maroš Borský

 

Prioritná oblasť C: divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie
Meno, priezvisko, titul:
 1. Andrej Werner

 

Archív noviniek