Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín upozorňuje, že v súlade so zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, finančné prostriedky fondu sa nesmú použiť v prospech politickej strany alebo politického hnutia ani v prospech uchádzača na volenú politickú funkciu.

Archív noviniek