Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín upozorňuje, že aktuálne intenzívne rieši situáciu, ktorá vznikla v dôsledku novely zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti vyzývame prijímateľov, aby Fondu pre národnostné menšiny nezasielali potvrdenia, ktoré aktuálne vydávajú Inšpektoráty práce. Uvedené potvrdenia bude riešiť Fond v súčinnosti s Národným inšpektorátom práce.

Archív noviniek