Program 3: Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia