Úvod

Fond na podporu kultúry národnostných menšín - logo

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Minority Culture Fund

Kisebbségi Kulturális Alap

Fondos prekal nacijakere cikňibena

Фонд на пiдпору културы народностных меншын

Fond na podporu kultury národnostních menšin

Фонд підтримки культури національних меншин

Fonds für die Förderung der Kultur nationaler Minderheiten

Fond na podporu kultury národnostnich menšin

Fundusz ds Wspierania Działalności Kulturalnej Mniejszości Narodowych

Фонд поддержки культуры национальных меньшинств

Keren le-tarbut miutim leumi’im

Фонд за подпомагане на културното развитие на националните малцинства

Fond za potporu kulture nacionalnih manjina

Фонд за подршку култура националних мањина

kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum

kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum
 

program 1 a jeho podprogramy

literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť

literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť
 

program 2 a jeho podprogramy

divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie

divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie
 

program 3 a jeho podprogramy

interkultúrny dialóg a porozumenie

interkultúrny dialóg a porozumenie
 

program 4 a jeho podprogramy

národnostné menšiny

národnostné menšiny
 

národnostné menšiny

Registrácia na verejné vypočutie žiadateľov o poskytnutie dotácie

Odborná rada kultúry rómskej národnostnej menšiny a Odborná rada kultúry maďarskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť (B) literárna, nakldateľská a vydavateľská činnosť. V zmysle čl. 5 bodu 5.19 Štatútu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý...
Čítať ďalej

Štruktúra podpornej činnosti FPKNM na rok 2022

Správna rada FPKNM schválila dva pozmeňovacie návrhy k textu Štruktúry podpornej činnosti FPKNM na rok 2022. Úplné znenie materiálu je zverejnené na webovom sídle Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v časti Možnosti podpory a v Základných dokumentoch.
Čítať ďalej

Výzva č.3/2022

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2022 pre maďarskú národnostnú menšinu v programe 1 a 3 , rómsku národnostnú menšinu v programe 3 a na predkladanie...
Čítať ďalej

Výzva č.2/2022

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2022, program 1 a 3 pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a...
Čítať ďalej

Harmonogram výziev 2022

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil harmonogram výziev na rok 2022. Termín predkladania žiadostí v prvej výzve zverejnenej 11. februára 2022 a v druhej výzve zverejnenej 15. februára 2022 je 15. marca 2022. V tretej výzve zverejnenej 28. februára 2022 bude termín predkladania...
Čítať ďalej

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31