Základné dokumenty

Základné dokumenty

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR  formulár Finančné vyúčtovanie projektu.pdf)2018 VZOR formulár Finančné vyúčtovanie projektu.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR  Vecné vyhodnotenie projektu - dotácia.pdf)2018 VZOR Vecné vyhodnotenie projektu - dotácia.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR  Vecné vyhodnotenie projektu - štipendium.pdf)2018 VZOR Vecné vyhodnotenie projektu - štipendium.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - fyzická osoba 2018.pdf)2018 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - fyzická osoba 2018.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - právnická osoba 2018.pdf)2018 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - právnická osoba 2018.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR ŽIADOSTI ŠTIPENDIUM 2018.pdf)2018 VZOR ŽIADOSTI ŠTIPENDIUM 2018.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR Zmluva dotácia de minimis 2018 – do 26.9.2018.pdf)2018 VZOR Zmluva dotácia de minimis 2018 – do 26.9.2018.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR Zmluva dotácia de minimis 2018 – od 27.9.2018.pdf)2018 VZOR Zmluva dotácia de minimis 2018 – od 27.9.2018.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR Zmluva dotácia štátna pomoc 2018 – audiovizuálna tvorba.pdf)2018 VZOR Zmluva dotácia štátna pomoc 2018 – audiovizuálna tvorba.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR Zmluva dotácia štátna pomoc 2018 – tlač.pdf)2018 VZOR Zmluva dotácia štátna pomoc 2018 – tlač.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR Zmluva štipendium 2018.pdf)2018 VZOR Zmluva štipendium 2018.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR formulár Finančné vyúčtovanie projektu.pdf)2019 VZOR formulár Finančné vyúčtovanie projektu.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR Vecné vyhodnotenie projektu - dotácia.pdf)2019 VZOR Vecné vyhodnotenie projektu - dotácia.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR Vecné vyhodnotenie projektu - štipendium.pdf)2019 VZOR Vecné vyhodnotenie projektu - štipendium.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - fyzická osoba.pdf)2019 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - fyzická osoba.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - právnická osoba.pdf)2019 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - právnická osoba.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR ŽIADOSTI ŠTIPENDIUM.pdf)2019 VZOR ŽIADOSTI ŠTIPENDIUM.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR Zmluva dotácia - fyzická osoba.pdf)2019 VZOR Zmluva dotácia - fyzická osoba.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR Zmluva dotácia - štátna pomoc (audiovizuálna tvorba).pdf)2019 VZOR Zmluva dotácia - štátna pomoc (audiovizuálna tvorba).pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR Zmluva dotácia - štátna pomoc (tlač).pdf)2019 VZOR Zmluva dotácia - štátna pomoc (tlač).pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR Zmluva dotácia de minimis.pdf)2019 VZOR Zmluva dotácia de minimis.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR Zmluva štipendium.pdf)2019 VZOR Zmluva štipendium.pdf
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - fyzická osoba.pdf)2020 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - fyzická osoba.pdf
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - právnická osoba.pdf)2020 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - právnická osoba.pdf
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR ŽIADOSTI ŠTIPENDIUM.pdf)2020 VZOR ŽIADOSTI ŠTIPENDIUM.pdf
Stiahnuť tento súbor (VZOR Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov.pdf)VZOR Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov.pdf
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR Zmluva štipendium - mimoriadna výzva (2).pdf)2020 VZOR mimoriadna výzva ŽIADOSŤ
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR Zmluva štipendium - mimoriadna výzva (1).pdf)2020 VZOR mimoriadna výzva ZMLUVA
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR Zmluva dotácia - de minimis.pdf)2020 VZOR Zmluva dotácia - de minimis
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR Zmluva dotácia - fyzická osoba.pdf)2020 VZOR Zmluva dotácia - fyzická osoba
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR Zmluva dotácia - štátna pomoc (audiovizuálna tvorba).pdf)2020 VZOR Zmluva dotácia - štátna pomoc (audiovizuálna tvorba)
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR Zmluva dotácia - štátna pomoc (tlač).pdf)2020 VZOR Zmluva dotácia - štátna pomoc (tlač)
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR Zmluva štipendium.pdf)2020 VZOR Zmluva štipendium
Stiahnuť tento súbor (2021 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - fyzická osoba.pdf)2021 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - fyzická osoba
Stiahnuť tento súbor (2021 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - právnická osoba.pdf)2021 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - právnická osoba
Stiahnuť tento súbor (2021 VZOR ŽIADOSTI ŠTIPENDIUM.pdf)2021 VZOR ŽIADOSTI ŠTIPENDIUM
Stiahnuť tento súbor (avízo o platbe.docx)Avízo o platbe - vyúčtovanie
Stiahnuť tento súbor (čestné vyhlásenie_prijímateľ.pdf)Čestné vyhlásenie - prijímateľ
Stiahnuť tento súbor (Čestné vyhlásenie_vyúčtovanie_výnosy.pdf)Čestné vyhlásenie - vyúčtovanie - výnosy
Stiahnuť tento súbor (Čestné vyhlásenie_žiadateľ_audiovizuálne dielo.pdf)Čestné vyhlásenie - žiadateľ (audiovizuálna tvorba)
Stiahnuť tento súbor (Čestné vyhlásenie MV 1_2020.pdf)Čestné vyhlásenie Mimoriadna výzva 1/2020
Stiahnuť tento súbor (Čestné vyhlásenie o spolufinancovaní z verejných zdrojov.pdf)Čestné vyhlásenie o spolufinancovaní z verejných zdrojov
Stiahnuť tento súbor (potvrdenie_o_osobnom_prevzati.docx)Potvrdenie o osobnom prevzatí
Stiahnuť tento súbor (1.6, 1.7, 2.1.1, 2.3, 2.4.1, 4.2,  4.3 (štip. a dot.) - ukážka z diela.docx)Ukážka z diela: štipendium/dotácia – 1.6, 1.7, 2.1.1, 2.3, 2.4.1, 4.2, 4.3
Stiahnuť tento súbor (VÝSTUPY k zmluve 2024.pdf)VÝSTUPY k zmluve
Stiahnuť tento súbor (1.6, 1.7, 2.1.1, 4.2, 4.3 a) (štipendium) - zoznam prác.docx)Zoznam prác: štipendium – 1.6, 1.7, 2.1.1, 4.2, 4.3

Archív dokumentov