Harmonogram výziev na rok 2018

Číslo výzvy Začiatok predkladania žiadostí Termín predkladania žiadostí Národnostná menšina / Program / Podprogram Forma podpory
1.29.12.201705.02.2018Maďarská – 1.6, 1.7, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
29.12.201705.02.2018Maďarská – 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2., 3.5.3Dotácia
29.12.201705.02.2018Maďarská – 3.4.1Štipendium
29.12.201705.02.2018Rómska – 1.6, 1.7Dotácia/Štipendium
29.12.201705.02.2018Rómska – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8Dotácia
29.12.201705.02.2018Bulharská, Česká, Chorvátska, Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 1.6, 1.7, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
29.12.201705.02.2018Bulharská, Česká, Chorvátska, Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2., 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3Dotácia
29.12.201705.02.2018Bulharská, Česká, Chorvátska, Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 2.1.1, 3.4.1Štipendium
2.19.01.201819.02.2018Maďarská a Rómska – 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5Dotácia
19.01.201819.02.2018Maďarská a Rómska – 2.1.1Štipendium
19.01.201819.02.2018Bulharská, Česká, Chorvátska, Maďarská, Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 3.4.1Dotácia
3.26.01.201826.02.2018Maďarská - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8Dotácia
26.01.201826.02.2018Rómska – 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
26.01.201826.02.2018Rómska – 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3Dotácia
4.09.02.201812.03.2018Program 4 (všetky menšiny – projekty zamerané minimálne na dve národnostné menšiny)Dotácia/Štipendium
5.18.05.201811.06.2018Bulharská, Česká, Poľská, Ruská a Srbská – 1.6, 1.7, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
18.05.201811.06.2018Bulharská, Česká, Poľská, Ruská a Srbská – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2., 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3 Dotácia
18.05.201811.06.2018Bulharská, Česká, Poľská, Ruská a Srbská – 2.1.1Štipendium
6.05.06.201826.06.2018Maďarská – 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
05.06.201826.06.2018Maďarská – 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2., 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3 Dotácia
05.06.201826.06.2018Maďarská – 2.1.1 Štipendium
7.08.06.201802.07.2018Rómska – 1.6, 1.7 Dotácia/Štipendium
08.06.201802.07.2018Rómska – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8Dotácia
Otvorená výzva Uzavretá výzva