Rozhodnutia riaditeľa

Informácie o pridelených finančných prostriedkoch budú v tejto časti pribúdať priebežne podľa poradia príslušnej výzvy.

 

Vysvetlivky k hodnoteniam odborných rád:

zelená farba označuje body pridelené daným hodnotiteľom,

červená farba označuje priemerný počet bodov hodnotiteľov, keďže projekt nebodovali všetci.

 

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 1.pdf)01 Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 1.pdf)01 Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (01 Rozhodnutie riaditeľa zo 4.6.2019 - Rómska nár. men. A - Výzva č. 1.pdf)01 Rozhodnutie riaditeľa zo 4.6.2019 - Rómska nár. men. A - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina B - Výzva č. 1.pdf)02 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina B - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina B - Výzva č. 1.pdf)02 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina B - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa z 22.3.2019 - Maďararská nár. men. B - Výzva č. 1.pdf)02 Rozhodnutie riaditeľa z 22.3.2019 - Maďararská nár. men. B - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (02 Rozhodnutie riaditeľa z 23.10.2019 - Maďarská nár. men. B - Výzva č. 1.pdf)02 Rozhodnutie riaditeľa z 23.10.2019 - Maďarská nár. men. B - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (02 Rozhodnutie riaditeľa z 24.5.2019 - Maďarská nár. men. B - Výzva č. 1.pdf)02 Rozhodnutie riaditeľa z 24.5.2019 - Maďarská nár. men. B - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 1.pdf)03 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 1.pdf)03 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (03 Rozhodnutie riaditeľa z 23.9.2019 - Maďarská nár. men. A - Výzva č. 1.pdf)03 Rozhodnutie riaditeľa z 23.9.2019 - Maďarská nár. men. A - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (03 Rozhodnutie riaditeľa z 24.5.2019 - Maďarská nár. men. A - Výzva č. 1.pdf)03 Rozhodnutie riaditeľa z 24.5.2019 - Maďarská nár. men. A - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Poľská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)04 Hodnotenie odbornej rady - Poľská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Poľská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)04 Rozhodnutie riaditeľa - Poľská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Moravská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)05 Hodnotenie odbornej rady - Moravská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Moravská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)05 Rozhodnutie riaditeľa - Moravská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Nemecká národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)06 Hodnotenie odbornej rady - Nemecká národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Nemecká národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)06 Rozhodnutie riaditeľa - Nemecká národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (06 Rozhodnutie riaditeľa - Nemecká národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)06 Rozhodnutie riaditeľa z 18.4.2019 - Nemecká nár. men. - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Chorvátska národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)07 Hodnotenie odbornej rady - Chorvátska národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Chorvátska národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)07 Rozhodnutie riaditeľa - Chorvátska národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Ukrajinská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)08 Hodnotenie odbornej rady - Ukrajinská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Ukrajinská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)08 Rozhodnutie riaditeľa - Ukrajinská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Srbská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)09 Hodnotenie odbornej rady - Srbská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Srbská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)09 Rozhodnutie riaditeľa - Srbská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Ruská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)10 Hodnotenie odbornej rady - Ruská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Ruská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)10 Rozhodnutie riaditeľa - Ruská národnostná menšina - Výzva č. 2/1019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Česká národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)11 Hodnotenie odbornej rady - Česká národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Česká národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)11 Rozhodnutie riaditeľa - Česká národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Židovská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)12 Hodnotenie odbornej rady - Židovská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Židovská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)12 Rozhodnutie riaditeľa - Židovská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Rusínska národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)13 Hodnotenie odbornej rady - Rusínska národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Rusínska národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)13 Rozhodnutie riaditeľa - Rusínska národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)14 Hodnotenie odbornej rady - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)14 Rozhodnutie riaditeľa - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 3.pdf)15 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 3/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 3.pdf)15 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 3/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina C - Výzva č. 4.pdf)16 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina C - Výzva č. 4/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina C - Výzva č. 4.pdf)16 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina C - Výzva č. 4/2019
Stiahnuť tento súbor (16 Rozhodnutie riaditeľa z 24.5.2019 - Maďarská nár. men. C - Výzva č. 4.pdf)16 Rozhodnutie riaditeľa z 24.5.2019 - Maďarská nár. men. C - Výzva č. 4/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina C - Výzva č. 4.pdf)17 Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina C - Výzva č. 4/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina C - Výzva č. 4.pdf)17 Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina C - Výzva č. 4/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Interkultúrny dialóg a porozumenie - Výzva č. 5.pdf)18 Hodnotenie odbornej rady - Interkultúrny dialóg a porozumenie - Výzva č. 5
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Interkultúrny dialóg a porozumenie - Výzva č. 5.pdf)18 Rozhodnutie riaditeľa - Interkultúrny dialóg a porozumenie - Výzva č. 5/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina B - Výzva č. 2.pdf)19 Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina B - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina B - Výzva č. 2.pdf)19 Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina B - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Česká národnostná menšina - Výzva č. 6.pdf)20 Hodnotenie odbornej rady - Česká národnostná menšina - Výzva č. 6/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Česká národnostná menšina - Výzva č. 6.pdf)20 Rozhodnutie riaditeľa - Česká národnostná menšina - Výzva č. 6/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina B - Výzva č. 6.pdf)21 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina B - Výzva č. 6/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina B - Výzva č. 6.pdf)21 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina B - Výzva č. 6/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 6.pdf)22 Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 6/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 6.pdf)22 Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 6/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Židovská národnostná menšina - Výzva č. 6.pdf)23 Hodnotenie odbornej rady - Židovská národnostná menšina - Výzva č. 6/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Židovská národnostná menšina - Výzva č. 6.pdf)23 Rozhodnutie riaditeľa - Židovská národnostná menšina - Výzva č. 6/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 6.pdf)24 Hodnotenie odbornej rady - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 6/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 6.pdf)24 Rozhodnutie riaditeľa - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 6/2019
Stiahnuť tento súbor (24 Rozhodnutie riaditeľa z 21.11.2019 - Bulharská nár. men. A - Výzva č. 6.pdf)24 Rozhodnutie riaditeľa z 21.11.2019 - Bulharská nár. men. A - Výzva č. 6/2019

Archív dokumentov

Registrácia na verejné vypočutie žiadateľov o poskytnutie dotácie

24
jan
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
-
Bratislava
V zmysle uznesenia č. 16 z 29.októbra 2018 zo 7. zasadnutia Správnej rady FPKNM v