Rozhodnutia riaditeľa

Informácie o pridelených finančných prostriedkoch budú v tejto časti pribúdať priebežne podľa poradia príslušnej výzvy.

 

Vysvetlivky k hodnoteniam odborných rád:

zelená farba označuje body pridelené daným hodnotiteľom,

červená farba označuje priemerný počet bodov hodnotiteľov, keďže projekt nebodovali všetci.

 

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (01 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina B - Výzva č. 1.pdf)01 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina B - Výzva č. 1/2020
Stiahnuť tento súbor (01 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina B - Výzva č. 1.pdf)01 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina B - Výzva č. 1/2020
Stiahnuť tento súbor (01 Rozhodnutie riaditeľa z 30.06.2020 - Maďarská nár. men. B - Výzva č. 1.pdf)01 Rozhodnutie riaditeľa z 30.06.2020 - Maďarská nár. men. B - Výzva č. 1
Stiahnuť tento súbor (02 Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina B - Výzva č. 1.pdf)02 Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina B - Výzva č. 1/2020
Stiahnuť tento súbor (02 Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina B - Výzva č. 1.pdf)02 Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina B - Výzva č. 1/2020
Stiahnuť tento súbor (03 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 1.pdf)03 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 1/2020
Stiahnuť tento súbor (03 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 1.pdf)03 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 1/2020
Stiahnuť tento súbor (04 Hodnotenie odbornej rady - Česká národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)04 Hodnotenie odbornej rady - Česká národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (04 Rozhodnutie riaditeľa - Česká národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)04 Rozhodnutie riaditeľa - Česká národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (05 Hodnotenie odbornej rady - Chorvátska národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)05 Hodnotenie odbornej rady - Chorvátska národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (05 Rozhodnutie riaditeľa - Chorvátska národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)05 Rozhodnutie riaditeľa - Chorvátska národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (06 Hodnotenie odbornej rady - Moravská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)06 Hodnotenie odbornej rady - Moravská národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (06 Rozhodnutie riaditeľa - Moravská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)06 Rozhodnutie riaditeľa - Moravská národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (07 Hodnotenie odbornej rady - Poľská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)07 Hodnotenie odbornej rady - Poľská národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (07 Rozhodnutie riaditeľa - Poľská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)07 Rozhodnutie riaditeľa - Poľská národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (08 Hodnotenie odbornej rady - Srbská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)08 Hodnotenie odbornej rady - Srbská národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (08 Rozhodnutie riaditeľa - Srbská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)08 Rozhodnutie riaditeľa - Srbská národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (09 Hodnotenie odbornej rady - Nemecká národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)09 Hodnotenie odbornej rady - Nemecká národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (09 Rozhodnutie riaditeľa - Nemecká národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)09 Rozhodnutie riaditeľa - Nemecká národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (10 Hodnotenie odbornej rady - Ruská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)10 Hodnotenie odbornej rady - Ruská národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (10 Rozhodnutie riaditeľa - Ruská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)10 Rozhodnutie riaditeľa - Ruská národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (11 Hodnotenie odbornej rady - Rusínska národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)11 Hodnotenie odbornej rady - Rusínska národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (11 Rozhodnutie riaditeľa - Rusínska národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)11 Rozhodnutie riaditeľa - Rusínska národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (12 Hodnotenie odbornej rady - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)12 Hodnotenie odbornej rady - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (12 Rozhodnutie riaditeľa - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)12 Rozhodnutie riaditeľa - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (13 Hodnotenie odbornej rady - Ukrajinská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)13 Hodnotenie odbornej rady - Ukrajinská národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (13 Rozhodnutie riaditeľa - Ukrajinská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)13 Rozhodnutie riaditeľa - Ukrajinská národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (14 Hodnotenie odbornej rady - Židovská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)14 Hodnotenie odbornej rady - Židovská národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (14 Rozhodnutie riaditeľa - Židovská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)14 Rozhodnutie riaditeľa - Židovská národnostná menšina - Výzva č. 2/2020
Stiahnuť tento súbor (15 Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina C - Výzva č. 3.pdf)15 Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina C - Výzva č. 3/2020
Stiahnuť tento súbor (15 Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina C - Výzva č. 3.pdf)15 Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina C - Výzva č. 3/2020
Stiahnuť tento súbor (16 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 3.pdf)16 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 3/2020
Stiahnuť tento súbor (16 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 3.pdf)16 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 3/2020
Stiahnuť tento súbor (17 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina C - Výzva č. 4.pdf)17 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská nár. men. C - Výzva č. 4/2020 - štipendiá
Stiahnuť tento súbor (17 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina C - Výzva č. 4.pdf)17 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská nár. men. C - Výzva č. 4/2020 - štipendiá
Stiahnuť tento súbor (18 Hodnotenie odbornej rady - Interkultúrny dialóg a porozumenie - Výzva č. 5.pdf)18 Hodnotenie odbornej rady - Interkultúrny dialóg a porozumenie -Výzva č.5/2020
Stiahnuť tento súbor (18 Rozhodnutie riaditeľa - Interkultúrny dialóg a porozumenie - Výzva č. 5.pdf)18 Rozhodnutie riaditeľa - Interkultúrny dialóg a porozumenie - Výzva č. 5/2020
Stiahnuť tento súbor (19 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská nár. men. C - Výzva č. 4 - dotácie.pdf)19 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská nár. men. C - Výzva č. 4/2020 - dotácie
Stiahnuť tento súbor (19 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská nár. men. C - Výzva č. 4 - dotácie.pdf)19 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská nár. men. C - Výzva č. 4/2020 - dotácie
Stiahnuť tento súbor (20 Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 4.pdf)20 Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 4/2020
Stiahnuť tento súbor (20 Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 4.pdf)20 Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 4/2020
Stiahnuť tento súbor (21 Hodnotenie odbornej rady - Česká národnostná menšina - Výzva č. 6.pdf)21 Hodnotenie odbornej rady - Česká národnostná menšina - Výzva č. 6/2020
Stiahnuť tento súbor (21 Rozhodnutie riaditeľa - Česká národnostná menšina - Výzva č. 6.pdf)21 Rozhodnutie riaditeľa - Česká národnostná menšina - Výzva č. 6/2020
Stiahnuť tento súbor (22 Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 6.pdf)22 Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 6/2020
Stiahnuť tento súbor (22 Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 6.pdf)22 Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 6/2020
Stiahnuť tento súbor (23 Hodnotenie odbornej rady - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 6.pdf)23 Hodnotenie odbornej rady - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 6/2020
Stiahnuť tento súbor (23 Rozhodnutie riaditeľa - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 6.pdf)23 Rozhodnutie riaditeľa - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 6/2020

Archív dokumentov