Harmonogram výziev na rok 2022

Číslo výzvy Začiatok predkladania žiadostí Termín predkladania žiadostí Národnostná menšina / Program / Podprogram Forma podpory
1.11.02.202215.03.2022maďarská -1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4Dotácia
11.02.202215.03.2022maďarská, rómska - 2.1.1Štipendium
11.02.202215.03.2022rómska 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.8Dotácia
11.02.202215.03.2022rómska 1.6, 1.7,Dotácia/Štipendium
11.02.202215.03.2022rómska - 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5Dotácia
11.02.202215.03.2022bulharská, česká, chorvátska, moravská, nemecká, poľská, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská – 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5Dotácia
11.02.202215.03.2022bulharská, česká, chorvátska, moravská, nemecká, poľská, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská – 2.1.1Štipendium
2.15.02.202215.03.2022bulharská, česká, chorvátska, moravská, nemecká, poľská, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8Dotácia
15.02.202215.03.2022bulharská, česká, chorvátska, moravská, nemecká, poľská, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská – 1.6,1.7Dotácia/Štipendium
15.02.202215.03.2022bulharská, česká, chorvátska, moravská, nemecká, poľská, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská – 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3Dotácia
15.02.202215.03.2022bulharská, česká, chorvátska, moravská, nemecká, poľská, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská – 3.1.1., 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
3.28.02.202231.03.2022Interkultúrny dialóg a porozumenie (všetky menšiny – projekty zamerané minimálne na dve národnostné menšiny) - 4.1, 4.4, 4.5Dotácia
28.02.202231.03.2022Interkultúrny dialóg a porozumenie (všetky menšiny – projekty zamerané minimálne na dve národnostné menšiny) - 4.2, 4.3Dotácia/Štipendium
28.02.202231.03.2022maďarská- 1.1,1.3,1.4,1.5,1.8, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3Dotácia
28.02.202231.03.2022maďarská- 1.6, 1.7, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
28.02.202231.03.2022rómska - 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3Dotácia
28.02.202231.03.2022rómska- 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
Otvorená výzva Uzavretá výzva

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (harmonogram výziev_2022.pdf)Harmonogram výziev 2022