Výstupy fondu

Výstupy fondu

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (2017-11-09_Uznesenia_SR_FPKNM.pdf)2017-11-09 Uznesenia z hlasovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-11-09_Zapis_SR_FPKNM.pdf)2017-11-09 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-12-07_Uznesenia_SR_FPKNM.pdf)2017-12-07 Uznesenia z hlasovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-12-07_Zapis_SR_FPKNM.pdf)2017-12-07 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-12-28_Uznesenia_SR_FPKNM_per_rollam.pdf)2017-12-28 Uznesenia z hlasovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-12-28_Zapis_SR_FPKNM_per_rollam.pdf)2017-12-28 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-01-17_Uznesenie_SR_FPKNM.pdf)2018-01-17 Uznesenia z hlasovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-01-17_Zapis_SR_FPKNM.pdf)2018-01-17 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-02-05_Uznesenia_SR_FPKNM_per_rollam.pdf)2018-02-05 Uznesenie z hlasovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-02-05_Zápis_SR_FPKNM_per_rollam.pdf)2018-02-05 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-03-14_Uznesenia_SR_FPKNM.pdf)2018-03-14 Uznesenia z hlasovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-03-14_Zapis_SR_FPKNM.pdf)2018-03-14 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-05-04_Uznesenia_SR_FPKNM.pdf)2018-05-04 Uznesenia z hlasovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-05-04_Zapis_SR_FPKNM.pdf)2018-05-04 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Uznesenia_SR_FPKNM_zasadnutie_c.6.pdf)2018-06-28 Uznesenia z hlasovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zapis_spravnej_rady_FPKNM_zasadnutie_c.6.pdf)2018-06-28 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Uznesenia_SR_FPKNM_zasadnutie_c.7.pdf)2018-10-29 Uznesenia z rokovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zápisnica zo zasadnutia správnej rady_22.03.2019.pdf)2019-03-22 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2019 - 10- 30 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM.pdf)2019-10-30 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zápisnice PER ROLLAM 2020.pdf)2020 Zápisnice PER ROLLAM
Stiahnuť tento súbor (2020-02-26 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM.pdf)2020-02-26 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zápisnica PER ROLLAM 2021.pdf)2021 Zápisnica PER ROLLAM
Stiahnuť tento súbor (2021-04-21 Uznesenie č.1.pdf)2021-04-21 Uznesenie č.1
Stiahnuť tento súbor (2022-02-07 Zápis zo zasadnutia spravnej rady FPKNM.pdf)2022-02-07 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zaznam o rozhodovani per rollam_Spravna rada_februar_ 2022.pdf)2022-02-28 Záznam z hlasovania správnej rady Per rollam
Stiahnuť tento súbor (2022-04-8 Záznam z hlasovania Spravnej rady Per Rollam.pdf)2022-04-08 Záznam z hlasovania správnej rady Per rollam
Stiahnuť tento súbor (Zapis zo zasadnutia spravnej rady_4.11.2022.docx.pdf)2022-11-04 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2022-11-24 Záznam z hlasovania Správnej rady Per rollam.pdf)2022-11-24 Záznam z hlasovania správnej rady Per rollam
Stiahnuť tento súbor (2023-1-18 Záznam z hlasovania Správnej rady Per rollam.pdf)2023-01-18 Záznam z hlasovania správnej rady Per rollam
Stiahnuť tento súbor (Zapis zo zasadnutia spravnej rady_3.3.2023.pdf)2023-03-03 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zapis zo zasadnutia spravnej rady_30.3.2023.pdf)2023-03-30 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zapis zo zasadnutia spravnej rady_24.10.2023.pdf)2023-10-24 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zaznam o rozhodovani per rollam_Spravna rada_marec_2024.docx.pdf)2024-03-11 Záznam z hlasovania správnej rady Per rollam
Stiahnuť tento súbor (2024-04-24 Uznesenia z hlasovania správnej rady FPKNM.pdf)2024-04-24 Uznesenia z hlasovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2024-04-24 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM.pdf)2024-04-24 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (FPKNM_audit_a_vyrocna_sprava_2017.pdf)Audit a Výročná správa FPKNM 2017
Stiahnuť tento súbor (Audit a Výročná správa FPKNM 2018.pdf)Audit a Výročná správa FPKNM 2018
Stiahnuť tento súbor (Audit a Výročná správa FPKNM 2019.PDF)Audit a Výročná správa FPKNM 2019
Stiahnuť tento súbor (Audit a Výročná správa FPKNM 2020.pdf)Audit a Výročná správa FPKNM 2020
Stiahnuť tento súbor (Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe 2021.pdf)Audit a Výročná správa FPKNM 2021
Stiahnuť tento súbor (Audit a Výročná správa FPKNM 2022.pdf)Audit a Výročná správa FPKNM 2022
Stiahnuť tento súbor (Audit a Výročná správa FPKNM 2023.pdf)Audit a Výročná správa FPKNM 2023
Stiahnuť tento súbor (FPKNM_audit_report_2017.pdf)Audítorská správa FPKNM 2017
Stiahnuť tento súbor (Audítorská správa FPKNM 2018.pdf)Audítorská správa FPKNM 2018
Stiahnuť tento súbor (Faktúry 2017.pdf)Faktúry za rok 2017
Stiahnuť tento súbor (Faktúry_2018.pdf)Faktúry za rok 2018
Stiahnuť tento súbor (Faktúry za rok 2019 - august.pdf)Faktúry za rok 2019
Stiahnuť tento súbor (Faktúry 2020.pdf)Faktúry za rok 2020
Stiahnuť tento súbor (Faktúry 2021.pdf)Faktúry za rok 2021
Stiahnuť tento súbor (Faktúry 2022.pdf)Faktúry za rok 2022
Stiahnuť tento súbor (Faktúry_2023.pdf)Faktúry za rok 2023
Stiahnuť tento súbor (Objednávky za rok 2017.pdf)Objednávky za rok 2017
Stiahnuť tento súbor (Objednávky za rok 2018.pdf)Objednávky za rok 2018
Stiahnuť tento súbor (Objednávky za rok 2019.pdf)Objednávky za rok 2019
Stiahnuť tento súbor (Objednávky 2020.pdf)Objednávky za rok 2020
Stiahnuť tento súbor (Objednávky 2021.pdf)Objednávky za rok 2021
Stiahnuť tento súbor (Objednávky 2022.pdf)Objednávky za rok 2022
Stiahnuť tento súbor (Objednávky 2023.pdf)Objednávky za rok 2023
Stiahnuť tento súbor (Dodatok č.1_MK_88_2020_M.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu o štátneho rozpočtu na rok 2021_Dodatok č.1.
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2017.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2017
Stiahnuť tento súbor (Dodatok č. 1 k zmluve č. MK-52_2017_M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2017.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2017 Dodatok č.1
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2018.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2018
Stiahnuť tento súbor (Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu na rok 2018 č. MK-2_2018_M.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2018 Dodatok č.1
Stiahnuť tento súbor (Zmluva č. MK-107_2018_M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2019.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2019
Stiahnuť tento súbor (FPKNM_MKSR_zmluva 2020.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2020
Stiahnuť tento súbor (dodatok č.1_MKSR_FPKNM.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2020 Dodatok č.1
Stiahnuť tento súbor (Zmmluva s MKSR_2021.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2021
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o poskytnuti prispevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2022.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2022
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2022 Dodatok č.1.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2022 Dodatok č.1
Stiahnuť tento súbor (Zmluva_o_poskytnuti_statneho_prispevku_zo_statneho rozpoctu_na_rok_2023.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2023
Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (2017-08-15_Uznesenia_DK_FPKNM.pdf)2017-08-15 Uznesenia z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-08-15_Uznesenia_DK_FPKNM_doplnene.pdf)2017-08-15 Uznesenia z rokovania dozornej komisie FPKNM (doplnené)
Stiahnuť tento súbor (2017-08-15_Zapis_DK_FPKNM.pdf)2017-08-15 Zápis rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-10-20_Uznesenia_DK_FPKNM.pdf)2017-10-20 Uznesenia z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-10-20_Zapis_DK_FPKNM.pdf)2017-10-20 Zápis rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-12-08_Uznesenia_DK_FPKNM.pdf)2017-12-08 Uznesenia z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-12-08_Zapis_DK_FPKNM.pdf)2017-12-08 Zápis rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-02-23_Uznesenie_z_rokovania_dozornej_komisie_FPKNM.pdf)2018-02-23 Uznesenia z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-02-23_Zapis_rokovania_dozornej_komisie_FPKNM.pdf)2018-02-23 Zápis rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-04-20_Uznesenia_z_rokovania_dozornej_komisie_FPKNM.pdf)2018-04-20 Uznesenia z rokovania dozorne komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-04-20_Zapis_rokovania_dozornej_komisie_FPKNM.pdf)2018-04-20 Zápis rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Uznesenia_z_rokovania_DK_FPKNM_22.6.2018.pdf)2018-06-22 Uznesenia z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica_z_rokovania_DK_FPKNM_22.6.2018.pdf)2018-06-22 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-09-14 Uznesenia z rokovania dozornej komisie FPKNM.pdf)2018-09-14 Uznesenia z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-09-4 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM.pdf)2018-09-14 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zápisnic z rokovania DK_30.11.2018.pdf)2018-11-30 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zápisnica z rokovania DK_21.03.2019.pdf)2019-03-21 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (DK_zápisnica_31.05.2019-FINAL.pdf)2019-05-31 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2019-07-26 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM.pdf)2019-07-26 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2019-09-27 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM.pdf)2019-09-27 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2019-12-06 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM.pdf)2019-12-06 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2020-02-14 Zápis z rokovania Dozornej komisie FPKNM.pdf)2020-02-14 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2020-09-25 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM.pdf)2020-09-25 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zápisnica z rokovania DK_14.04.2021.pdf)2021-04-14 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Uznesenia DK FPKNM 2019 - 2021.pdf)2021-05-13 Uznesenia z rokovania dozornej komisie 2019-2021
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica z rokovania DK_29.03.2022.pdf)2022-03-29 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica z rokovania DK_12.5.2022.pdf)2022-05-12 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica z rokovania DK_17.6.2022.pdf)2022-06-17 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2022-12-01 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM.pdf)2022-12-01 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Uznesenia z rokovania dozornej komisie 2022.docx.pdf)2022-12-02 Uznesenia z rokovania dozornej komisie za rok 2022
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica z rokovania DK_14.03.2023.docx.pdf)2023-03-14 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica z rokovania DK_15.06.2023.pdf)2023-06-15 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica z rokovania DK_28.09.2023_final_9.10.2023.pdf)2023-09-28 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Uznesenia z rokovania dozornej komisie 2023.pdf)2023-12-14 Uznesenia z rokovania dozornej komisie za rok 2023
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica z rokovania DK_14.12.2023_final.docx.pdf)2023-12-14 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2024-03-28 Zápis z rokovania dozornej komisie PPKNM.pdf)2024-03-28 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2024-04-09 Záznam o rozhodovani dozornej komisie per rollam.pdf)2024-04-09 Záznam o rozhodovaní dozornej komisie Per rollam
Stiahnuť tento súbor (2024-06-12 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM.pdf)2024-06-12 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2024-06-12 Uznesenia z rokovania dozornej komisie.pdf)_2024-06-12 Uznesenia z rokovania dozornej komisie