Orgány fondu

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 meno a priezviskozastúpenie
1. Viktor Bandurčin ukrajinská národnostná menšina
2. Dagmar Čerťanská Fond na podporu kultúry národnostných menšín
3. Oľga Dašková ruská národnostná menšina
4. Rastislav Fiľo nemecká národnostná menšina
5. Alojz Kaššák moravská národnostná menšina
6. Jozef Klačka chorvátska národnostná menšina
7.  Jozef Pišta rómska národnostná menšina
8. Ján Lipinský (predseda) rusínska národnostná menšina
9. Dušan Hégli  maďarská národnostná menšina
10. Marian Dubovski srbská národnostná menšina
11. Peter Salner židovská národnostná menšina
12. Edita Bandáková Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
13. Radostina Doganova bulharská národnostná menšina
14. Jarmila Zaťková poľská národnostná menšina
15. Hana Zelinová česká národnostná menšina


Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

               meno a priezvisko           zastúpenie
   1.   Denisa Šípová (predsedníčka) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2. Éva Hortai Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
3. Igor Turuk  Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny
4. Ladislav Šándor Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
5. Radovan Majerský Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 

Odborné rady pre národnostné menšiny a interkultúrny dialóg

Odborné rady pre: