dokumenty

Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR  formulár Finančné vyúčtovanie projektu.pdf)2018 VZOR formulár Finančné vyúčtovanie projektu.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR  Vecné vyhodnotenie projektu - dotácia.pdf)2018 VZOR Vecné vyhodnotenie projektu - dotácia.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR  Vecné vyhodnotenie projektu - štipendium.pdf)2018 VZOR Vecné vyhodnotenie projektu - štipendium.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR charakteristík výstupov (špeciálna časť žiadosti o dotáciu) 2018.pdf)2018 VZOR charakteristík výstupov (špeciálna časť žiadosti o dotáciu) 2018.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - fyzická osoba 2018.pdf)2018 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - fyzická osoba 2018.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - právnická osoba 2018.pdf)2018 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - právnická osoba 2018.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR ŽIADOSTI ŠTIPENDIUM 2018.pdf)2018 VZOR ŽIADOSTI ŠTIPENDIUM 2018.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR Zmluva dotácia de minimis 2018 – do 26.9.2018.pdf)2018 VZOR Zmluva dotácia de minimis 2018 – do 26.9.2018.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR Zmluva dotácia de minimis 2018 – od 27.9.2018.pdf)2018 VZOR Zmluva dotácia de minimis 2018 – od 27.9.2018.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR Zmluva dotácia štátna pomoc 2018 – audiovizuálna tvorba.pdf)2018 VZOR Zmluva dotácia štátna pomoc 2018 – audiovizuálna tvorba.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR Zmluva dotácia štátna pomoc 2018 – tlač.pdf)2018 VZOR Zmluva dotácia štátna pomoc 2018 – tlač.pdf
Stiahnuť tento súbor (2018 VZOR Zmluva štipendium 2018.pdf)2018 VZOR Zmluva štipendium 2018.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR charakteristík výstupov (špeciálna časť žiadosti o dotáciu).pdf)2019 VZOR charakteristík výstupov (špeciálna časť žiadosti o dotáciu).pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR formulár Finančné vyúčtovanie projektu.pdf)2019 VZOR formulár Finančné vyúčtovanie projektu.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR Vecné vyhodnotenie projektu - dotácia.pdf)2019 VZOR Vecné vyhodnotenie projektu - dotácia.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR Vecné vyhodnotenie projektu - štipendium.pdf)2019 VZOR Vecné vyhodnotenie projektu - štipendium.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - fyzická osoba.pdf)2019 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - fyzická osoba.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - právnická osoba.pdf)2019 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - právnická osoba.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR ŽIADOSTI ŠTIPENDIUM.pdf)2019 VZOR ŽIADOSTI ŠTIPENDIUM.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR Zmluva dotácia - fyzická osoba.pdf)2019 VZOR Zmluva dotácia - fyzická osoba.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR Zmluva dotácia - štátna pomoc (audiovizuálna tvorba).pdf)2019 VZOR Zmluva dotácia - štátna pomoc (audiovizuálna tvorba).pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR Zmluva dotácia - štátna pomoc (tlač).pdf)2019 VZOR Zmluva dotácia - štátna pomoc (tlač).pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR Zmluva dotácia de minimis.pdf)2019 VZOR Zmluva dotácia de minimis.pdf
Stiahnuť tento súbor (2019 VZOR Zmluva štipendium.pdf)2019 VZOR Zmluva štipendium.pdf
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR charakteristík výstupov (špeciálna časť žiadosti o dotáciu).pdf)2020 VZOR charakteristík výstupov (špeciálna časť žiadosti o dotáciu).pdf
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - fyzická osoba.pdf)2020 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - fyzická osoba.pdf
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - právnická osoba.pdf)2020 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - právnická osoba.pdf
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR ŽIADOSTI ŠTIPENDIUM.pdf)2020 VZOR ŽIADOSTI ŠTIPENDIUM.pdf
Stiahnuť tento súbor (VZOR Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov.pdf)VZOR Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov.pdf
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR Zmluva štipendium - mimoriadna výzva (2).pdf)2020 VZOR mimoriadna výzva ŽIADOSŤ
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR Zmluva štipendium - mimoriadna výzva (1).pdf)2020 VZOR mimoriadna výzva ZMLUVA
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR Zmluva dotácia - de minimis.pdf)2020 VZOR Zmluva dotácia - de minimis
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR Zmluva dotácia - fyzická osoba.pdf)2020 VZOR Zmluva dotácia - fyzická osoba
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR Zmluva dotácia - štátna pomoc (audiovizuálna tvorba).pdf)2020 VZOR Zmluva dotácia - štátna pomoc (audiovizuálna tvorba)
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR Zmluva dotácia - štátna pomoc (tlač).pdf)2020 VZOR Zmluva dotácia - štátna pomoc (tlač)
Stiahnuť tento súbor (2020 VZOR Zmluva štipendium.pdf)2020 VZOR Zmluva štipendium
Stiahnuť tento súbor (2021 VÝSTUPY - úpravy rozpočtu.pdf)2021 VÝSTUPY - úpravy rozpočtu
Stiahnuť tento súbor (2021 VZOR charakteristík výstupov (špeciálna časť žiadosti o dotáciu).pdf)2021 VZOR charakteristík výstupov (špeciálna časť žiadosti o dotáciu)
Stiahnuť tento súbor (2021 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - fyzická osoba.pdf)2021 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - fyzická osoba
Stiahnuť tento súbor (2021 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - právnická osoba.pdf)2021 VZOR ŽIADOSTI DOTÁCIA - právnická osoba
Stiahnuť tento súbor (2021 VZOR ŽIADOSTI ŠTIPENDIUM.pdf)2021 VZOR ŽIADOSTI ŠTIPENDIUM
Stiahnuť tento súbor (avízo o platbe.docx)Avízo o platbe - vyúčtovanie
Stiahnuť tento súbor (čestné vyhlásenie_prijímateľ.pdf)Čestné vyhlásenie - prijímateľ
Stiahnuť tento súbor (Čestné vyhlásenie_vyúčtovanie_výnosy.pdf)Čestné vyhlásenie - vyúčtovanie - výnosy
Stiahnuť tento súbor (Čestné vyhlásenie_žiadateľ_audiovizuálne dielo.pdf)Čestné vyhlásenie - žiadateľ (audiovizuálna tvorba)
Stiahnuť tento súbor (Čestné vyhlásenie MV 1_2020.pdf)Čestné vyhlásenie Mimoriadna výzva 1/2020
Stiahnuť tento súbor (Čestné vyhlásenie o spolufinancovaní z verejných zdrojov.pdf)Čestné vyhlásenie o spolufinancovaní z verejných zdrojov
Stiahnuť tento súbor (potvrdenie_o_osobnom_prevzati.docx)Potvrdenie o osobnom prevzatí
Stiahnuť tento súbor (1.6, 1.7, 2.1.1, 2.3, 2.4.1, 4.2,  4.3 (štip. a dot.) - ukážka z diela.docx)Ukážka z diela: štipendium/dotácia – 1.6, 1.7, 2.1.1, 2.3, 2.4.1, 4.2, 4.3
Stiahnuť tento súbor (1.6, 1.7, 2.1.1, 4.2, 4.3 a) (štipendium) - zoznam prác.docx)Zoznam prác: štipendium – 1.6, 1.7, 2.1.1, 4.2, 4.3
Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (2017-11-09_Uznesenia_SR_FPKNM.pdf)2017-11-09 Uznesenia z hlasovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-11-09_Zapis_SR_FPKNM.pdf)2017-11-09 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-12-07_Uznesenia_SR_FPKNM.pdf)2017-12-07 Uznesenia z hlasovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-12-07_Zapis_SR_FPKNM.pdf)2017-12-07 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-12-28_Uznesenia_SR_FPKNM_per_rollam.pdf)2017-12-28 Uznesenia z hlasovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-12-28_Zapis_SR_FPKNM_per_rollam.pdf)2017-12-28 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-01-17_Uznesenie_SR_FPKNM.pdf)2018-01-17 Uznesenia z hlasovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-01-17_Zapis_SR_FPKNM.pdf)2018-01-17 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-02-05_Uznesenia_SR_FPKNM_per_rollam.pdf)2018-02-05 Uznesenie z hlasovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-02-05_Zápis_SR_FPKNM_per_rollam.pdf)2018-02-05 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-03-14_Uznesenia_SR_FPKNM.pdf)2018-03-14 Uznesenia z hlasovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-03-14_Zapis_SR_FPKNM.pdf)2018-03-14 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-05-04_Uznesenia_SR_FPKNM.pdf)2018-05-04 Uznesenia z hlasovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-05-04_Zapis_SR_FPKNM.pdf)2018-05-04 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Uznesenia_SR_FPKNM_zasadnutie_c.6.pdf)2018-06-28 Uznesenia z hlasovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zapis_spravnej_rady_FPKNM_zasadnutie_c.6.pdf)2018-06-28 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Uznesenia_SR_FPKNM_zasadnutie_c.7.pdf)2018-10-29 Uznesenia z rokovania správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zápisnica zo zasadnutia správnej rady_22.03.2019.pdf)2019-03-22 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2019 - 10- 30 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM.pdf)2019-10-30 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2020-02-26 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM.pdf)2020-02-26 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2021-04-21 Uznesenie č.1.pdf)2021-04-21 Uznesenie č.1
Stiahnuť tento súbor (Zaznam o rozhodovani per rollam_Spravna rada_februar_ 2022.pdf)2022-02-28 Záznam z hlasovania Správnej rady Per rollam
Stiahnuť tento súbor (2022-04-8 Záznam z hlasovania Spravnej rady Per Rollam.pdf)2022-04-08 Záznam z hlasovania Správnej rady Per rollam
Stiahnuť tento súbor (Zapis zo zasadnutia spravnej rady_4.11.2022.docx.pdf)2022-11-04 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2022-11-24 Záznam z hlasovania Správnej rady Per rollam.pdf)2022-11-24 Záznam z hlasovania Správnej rady Per rollam
Stiahnuť tento súbor (2023-1-18 Záznam z hlasovania Správnej rady Per rollam.pdf)2023-01-18 Záznam z hlasovania Správnej rady Per rollam
Stiahnuť tento súbor (Zapis zo zasadnutia spravnej rady_3.3.2023.pdf)2023-03-03 Zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zápisnica PER ROLLAM 2021.pdf)Zápisnica PER ROLLAM 2021
Stiahnuť tento súbor (Zápisnice PER ROLLAM 2020.pdf)Zápisnice PER ROLLAM 2020
Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (2017-08-15_Uznesenia_DK_FPKNM.pdf)2017-08-15 Uznesenia z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-08-15_Uznesenia_DK_FPKNM_doplnene.pdf)2017-08-15 Uznesenia z rokovania dozornej komisie FPKNM (doplnené)
Stiahnuť tento súbor (2017-08-15_Zapis_DK_FPKNM.pdf)2017-08-15 Zápis rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-10-20_Uznesenia_DK_FPKNM.pdf)2017-10-20 Uznesenia z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-10-20_Zapis_DK_FPKNM.pdf)2017-10-20 Zápis rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-12-08_Uznesenia_DK_FPKNM.pdf)2017-12-08 Uznesenia z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2017-12-08_Zapis_DK_FPKNM.pdf)2017-12-08 Zápis rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-02-23_Uznesenie_z_rokovania_dozornej_komisie_FPKNM.pdf)2018-02-23 Uznesenie z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-02-23_Zapis_rokovania_dozornej_komisie_FPKNM.pdf)2018-02-23 Zápis rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-04-20_Uznesenia_z_rokovania_dozornej_komisie_FPKNM.pdf)2018-04-20 Uznesenia z rokovania dozorne komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-04-20_Zapis_rokovania_dozornej_komisie_FPKNM.pdf)2018-04-20 Zápis rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Uznesenia_z_rokovania_DK_FPKNM_22.6.2018.pdf)2018-06-22 Uznesenia z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica_z_rokovania_DK_FPKNM_22.6.2018.pdf)2018-06-22 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-09-14 Uznesenia z rokovania dozornej komisie FPKNM.pdf)2018-09-14 Uznesenia z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2018-09-4 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM.pdf)2018-09-14 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zápisnic z rokovania DK_30.11.2018.pdf)2018-11-30 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zápisnica z rokovania DK_21.03.2019.pdf)2019-03-21 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (DK_zápisnica_31.05.2019-FINAL.pdf)2019-05-31 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2019-07-26 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM.pdf)2019-07-26 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2019-09-27 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM.pdf)2019-09-27 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2019-12-06 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM.pdf)2019-12-06 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2020-02-14 Zápis z rokovania Dozornej komisie FPKNM.pdf)2020-02-14 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2020-09-25 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM.pdf)2020-09-25 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zápisnica z rokovania DK_14.04.2021.pdf)2021-04-14 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Uznesenia DK FPKNM 2019 - 2021.pdf)2021-5-13 Uznesenia z rokovania dozornej komisie 2019-2021
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica z rokovania DK_29.03.2022.pdf)2022-03-29 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica z rokovania DK_12.5.2022.pdf)2022-05-12 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica z rokovania DK_17.6.2022.pdf)2022-06-17 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (2022-12-01 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM.pdf)2022-12-01 Zápis z rokovania dozornej komisie FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Uznesenia z rokovania dozornej komisie 2022.docx.pdf)_2022-12-01 Uznesenie z rokovaní dozornej komisie za rok 2022