Harmonogram výziev na rok 2020

Číslo výzvy Začiatok predkladania žiadostí Termín predkladania žiadostí Národnostná menšina / Program / Podprogram Forma podpory
1.04.11.201904.12.2019Maďarská - 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5Dotácia
04.11.201904.12.2019Maďarská - 1.6, 1.7Dotácia/Štipendium
04.11.201904.12.2019Maďarská, Rómska - 2.1.1Štipendium
04.11.201904.12.2019Rómska - 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5Dotácia
2.15.11.201916.12.2019Bulharská, Česká, Chorvátska, Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3Dotácia
15.11.201916.12.2019Bulharská, Česká, Chorvátska, Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 1.6, 1.7, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
15.11.201916.12.2019Bulharská, Česká, Chorvátska, Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 2.1.1Štipendium
3.02.12.201907.01.2020Maďarská – 1.2Dotácia
02.12.201907.01.2020Rómska - 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3Dotácia
02.12.201907.01.2020Rómska - 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
4.30.12.201931.01.2020Rómska - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, Dotácia
30.12.201931.01.2020Rómska - 1.6, 1.7Dotácia/Štipendium
30.12.201931.01.2020Maďarská - 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3Dotácia
30.12.201931.01.2020Maďarská - 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
5.13.01.202017.02.2020Interkultúrny dialóg a porozumenie (všetky menšiny – projekty zamerané minimálne na dve národnostné menšiny) - 4.1, 4.4, 4.5Dotácia
13.01.202017.02.2020Interkultúrny dialóg a porozumenie (všetky menšiny – projekty zamerané minimálne na dve národnostné menšiny) - 4.2, 4.3Dotácia/Štipendium
6.05.06.202029.06.2020Bulharská, Česká – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3Dotácia
05.06.202029.06.2020Bulharská, Česká – 1.6, 1.7, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
05.06.202029.06.2020Bulharská, Česká, Rómska – 2.1.1Štipendium
05.06.202029.06.2020Rómska -1.3, 1.4, 1.5, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5Dotácia
Mimoriadna č. 1/202015.10.202002.11.2020Bulharská, Česká, Chorvátska, Maďarská, Moravská, Nemecká, Poľská, Rómska, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská, Židovská - 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 4.3 Štipendium
Otvorená výzva Uzavretá výzva