Výzvy 2023

Výzvy 2023

Výzva č. 4/2023

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje 

VÝZVU 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, rómsku a srbskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva č. 4_2023.pdf)Výzva č. 4_2023.pdf

Výzva č. 3/2023

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

VÝZVU

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre maďarskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Táto výzva sa vyhlasuje pre oprávnených žiadateľov maďarskej národnostnej menšiny v nasledovnom podprograme:

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Vyzva 3_2023.pdf)Výzva č. 3/2023

Výzva č. 2/2023

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

 

VÝZVU

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu a Podporu interkultúrneho dialógu a porozumenia za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Táto výzva sa vyhlasuje pre oprávnených žiadateľov jednotlivých národnostných menšín v nasledovných programoch a podprogramoch:

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Vyzva 2_2023.pdf)Výzva č. 2/2023

Výzva č. 1/2023

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

 

VÝZVU

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Táto výzva sa vyhlasuje pre oprávnených žiadateľov jednotlivých národnostných menšín v nasledovných programoch a podprogramoch:

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Vyzva 1_2023.pdf)Výzva č. 1/2023