Harmonogram výziev na rok 2019

Číslo výzvy Začiatok predkladania žiadostí Termín predkladania žiadostí Národnostná menšina / Program / Podprogram Forma podpory
1.31.10.201803.12.2018Maďarská - 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5Dotácia
31.10.201803.12.2018Maďarská, Rómska - 1.6, 1.7Dotácia/Štipendium
31.10.201803.12.2018Maďarská - 2.1.1Štipendium
31.10.201803.12.2018Rómska - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8Dotácia
2. 14.11.201817.12.2018Bulharská, Česká, Chorvátska, Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3Dotácia
14.11.201817.12.2018Bulharská, Česká, Chorvátska, Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 1.6, 1.7, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
14.11.201817.12.2018Bulharská, Česká, Chorvátska, Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 2.1.1Štipendium
14.11.201817.12.2018Rómska - 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5Dotácia
14.01.201817.12.2018Rómska - 2.1.1Štipendium
3.30.11.201807.01.2019Maďarská – 1.2Dotácia
4. 28.12.201831.01.2019Maďarská, Rómska - 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3Dotácia
28.12.201831.01.2019Maďarská, Rómska - 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
5.15.01.201918.02.2019Interkultúrny dialóg a porozumenie (všetky menšiny – projekty zamerané minimálne na dve národnostné menšiny) - 4.1, 4.4, 4.5Dotácia
15.01.201918.02.2019Interkultúrny dialóg a porozumenie (všetky menšiny – projekty zamerané minimálne na dve národnostné menšiny) - 4.2, 4.3Dotácia/Štipendium
6.04.06.201901.07.2019Bulharská, Česká, Židovská – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3Dotácia
04.06.201901.07.2019Bulharská, Česká, Židovská – 1.6, 1.7, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
04.06.201901.07.2019Bulharská, Česká, Židovská – 2.1.1Štipendium
04.06.201901.07.2019Maďarská – 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5Dotácia
04.06.201901.07.2019Maďarská – 2.1.1 Štipendium
04.06.201901.07.2019Rómska – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8Dotácia
04.06.201901.07.2019Rómska – 1.6, 1.7Dotácia/Štipendium
Otvorená výzva Uzavretá výzva

Harmonogram výziev na rok 2021

Číslo výzvy Začiatok predkladania žiadostí Termín predkladania žiadostí Národnostná menšina / Program / Podprogram Forma podpory
1.20.11.202018.12.2020Maďarská - 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5Dotácia
20.11.202018.12.2020Maďarská - 1.6, 1.7Dotácia/Štipendium
20.11.202018.12.2020Maďarská, Rómska - 2.1.1Štipendium
20.11.202018.12.2020Rómska - 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5Dotácia
2.30.11.202005.01.2021Bulharská, Česká, Chorvátská, Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3Dotácia
30.11.202005.01.2021Bulharská, Česká, Chorvátská, Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 1.6, 1.7, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
30.11.202005.01.2021Bulharská, Česká, Chorvátska, Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 2.1.1Štipendium
30.11.202005.01.2021Rómska - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8,Dotácia
30.11.202005.01.2021Rómska - 1.6, 1.7Dotácia/Štipendium
3.14.12.202015.01.2021Maďarská – 1.2Dotácia
14.12.202015.01.2021Rómska - 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3Dotácia
14.12.202015.01.2021Rómska - 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
4.05.01.202129.01.2021Maďarská - 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3Dotácia
05.01.202129.01.2021Maďarská - 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
05.01.202129.01.2021Interkultúrny dialóg a porozumenie (všetky menšiny – projekty zamerané minimálne na dve národnostné menšiny) - 4.1, 4.4, 4.5Dotácia
05.01.202129.01.2021Interkultúrny dialóg a porozumenie (všetky menšiny – projekty zamerané minimálne na dve národnostné menšiny) - 4.2, 4.3Dotácia/Štipendium
Otvorená výzva Uzavretá výzva

 • Výzva č. 6/2019 Open or Close

  Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

  VÝZVU

  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre bulharskú, českú, maďarskú, rómsku a židovskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Objem disponibilných finančných prostriedkov pre výzvu č. 6/2019 je vo výške:

   

  bulharská národnostná menšina 29 998,72 eur
  česká národnostná menšina 105 539,05 eur
  maďarská národnostná menšina – prioritná oblasť B 74 502,22 eur
  rómska národnostná menšina – prioritná oblasť A 232 494,42 eur
  židovská národnostná menšina 16 640,00 eur
  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 5/2019 Open or Close

  Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

  VÝZVU

  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú, židovskú národnostnú menšinu a iné neautochtónne menšiny za účelom zabezpečenia interkultúrneho dialógu  a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám.

  Táto výzva sa vyhlasuje pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o dotáciu a štipendium pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcich podprogramoch:

   

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 4/2019 Open or Close

  Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

  VÝZVU

  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

  Táto výzva sa vyhlasuje na predkladanie žiadostí o dotáciu pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcich podprogramoch:

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 3/2019 Open or Close

  Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

  VÝZVU

  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre maďarskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

  Táto výzva sa vyhlasuje na predkladanie žiadostí o dotáciu pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcom podprograme:

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 2/2019 Open or Close

  Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

  VÝZVU

  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

  Táto výzva sa vyhlasuje pre rómsku národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o dotáciu a štipendium pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcich podprogramoch:

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2019 Open or Close

  Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

  VÝZVU

  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

  Táto výzva sa vyhlasuje pre rómsku národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o dotáciu a štipendium pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcich podprogramoch:

  Prečítať celú výzvu