Harmonogram výziev na rok 2023
Číslo výzvy Začiatok predkladania žiadostí Termín predkladania žiadostí Národnostná menšina / Program / Podprogram Forma podpory
1. 2.12.2022 9.1.2023 maďarská - 1.1, 1.3, 1.4, 1.7  Dotácia
bulharská, česká, chorvátska,  moravská, nemecká, poľská, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7  Dotácia
bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská - 1.5, 1.6 Dotácia/Štipendium
bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská - 2.1.1 Štipendium
bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská - 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 Dotácia
bulharská, česká, chorvátska, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská - 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 Štipendium/Dotácia
bulharská, česká, chorvátska, moravská, nemecká, poľská, rusínska, rómska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská –  3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3 Dotácia
2. 9.12.2022 16.1.2023 rómska –  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7  Dotácia
rómska –  1.5, 1.6 Dotácia/Štipendium
maďarská –  3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 Štipendium/Dotácia
maďarská –  3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3 Dotácia
Interkultúrny dialóg a porozumenie - 4.1, 4.4 Dotácia
Interkultúrny dialóg a porozumenie - 4.2, 4.3 Dotácia/Štipendium
3. 16.12.2022 23.1.2023 maďarská - 1.2 Dotácia
Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Harmonogram vyzviev _2023.pdf)Harmonogram výziev 2023