Harmonogram výziev na rok 2024
Číslo výzvy Začiatok predkladania žiadostí Termín predkladania žiadostí Národnostná menšina / Program / Podprogram Forma podpory
1. 21.11.2023 20.12.2023 maďarská - 1.1, 1.3, 1.4, 1.7  Dotácia
bulharská, česká, chorvátska,  moravská, nemecká, poľská, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7  Dotácia
bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská - 1.5, 1.6 Dotácia/Štipendium
bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská - 2.1.1 Štipendium
bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská - 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 Dotácia
bulharská, česká, chorvátska, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská - 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 Štipendium/Dotácia
bulharská, česká, chorvátska, moravská, nemecká, poľská, rusínska, rómska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská –  3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3 Dotácia
2. 27.11.2023 27.12.2023 rómska –  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7  Dotácia
rómska –  1.5, 1.6 Dotácia/Štipendium
maďarská –  3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 Štipendium/Dotácia
maďarská –  3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3 Dotácia
Interkultúrny dialóg a porozumenie - 4.1, 4.4 Dotácia
Interkultúrny dialóg a porozumenie - 4.2, 4.3 Dotácia/Štipendium
3. 8.12.2023 8.1.2024 maďarská - 1.2 Dotácia
4. 16.7.2024 5.8.2024 ukrajinská - 1.2 Dotácia
ukrajinská - 1.3 Dotácia
Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Harmonogram vyzviev _2024.pdf)Harmonogram vyzviev _2024.pdf