Program 2: Podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti