Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil Výzvu č. 2/2024 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú národnostnú menšinu v programe 3 a rómsku národnostnú menšinu v programe 1 za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám a pre program 4 za účelom zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám.

Termín predkladania žiadostí je do 27. decembra 2023.

Archív noviniek