Archív noviniek

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o

...

Výsledky volieb do odborných rád kultúr národnostných menšín 2021:

V súvislosti s kreovaním nových odborných rád kultúry českej, chorvátskej, maďarskej, moravskej,

...

Odborná rada kultúry pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť B) literárna,

...

Fond 12. augusta 2021 spúšťa v súlade s § 6a, 6b a 6c zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu

...